Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nabývá účinnosti 25. května 2018. Pokud dobrovolně kontaktujete Cyklo Garáž, telefonicky, emailem nebo jakoukoli jinou formou, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa apod.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že veškeré údaje, které nám dobrovolně poskytnete – jméno, příjmení, telefonní kontakt, email, adresa apod. – jsou určeny pouze pro účely objednání nebo přeobjednání v rámci služeb poskytovaných v Cyklo Garáž. Poskytnuté údaje zpracovává osobně odpovědná osoba Jiří Rýdlo, IČO: 08161143 – nikdo jiný nemá k těmto osobním údajům přístup. Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím mobilního telefonu, osobně, nebo na webových stránkách.

Samozřejmě nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nezbytně nutným požadavkem pro komunikaci a využití služeb v Cyklo Garáž.

Děkujeme